Θείο σε σκόνη

Βγαίνει σε συσκευασίες: 500g, 1kg 

Περιγραφή

Διορθώνει το ph του εδάφους.

Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των αζωτούχων λιπασμάτων.

αυξάνει τον σχηματισμό ενζύμων και των συστατικών στοιχείων των πρωτεϊνών.

Κατάλληλο για χρήση σε βιολογική γεωργία.