Ζεόλιθος πούδρα

Κατηγορία Tag

Για ψεκασμό 1-2 kg σε 100 λίτρα νερό ή

100 – 200 g σε 10 λίτρα νερό. Για πότισμα 2-5 kg σε 100 λίτρα νερό ή 200 – 500 g σε 10 λίτρα νερό.

Περιγραφή

Ο ζεόλιθος σε μορφή πούδρας είναι κατάλληλος για διάλυση στο νερό. Πρόκειται για ένα φυσικό και αδρανές υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φυτά του κήπου και του μπαλκονιού.