Δολωματικός σταθμός

Κατηγορία Tag

Διατίθεται με ειδικό κλειδί το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί πάνω στον σταθμό ώστε να μην χάνεται, ενώ είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Περιγραφή

Δολωματικός σταθμός ο οποίος παγιδεύει τα τρωκτικά με την χρήση ποντικοφαρμάκων σε μορφή κύβου, πάστας, σιτάρι ή πέλετ. Η παγίδευση των ποντικών και των άλλων τρωκτικών είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς αυτά καταναλώνουν μεγαλύτερη ποσότητα από τα δολώματα μέσα στο κλειστό περιβάλλον.